Πρόσκληση σε δημόσια συζήτηση και Πρόγραμμα

Ποιά «κρίση» στο κέντρο της Αθήνας;

κριτικός λόγος και διεκδικήσεις για μία δίκαιη πόλη

ΕΜΠ – Συγκρότημα Πατησίων // αίθριο κτ. Αβέρωφ
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 στις 17:30

Σήμερα η κυρίαρχη προσέγγιση για το κέντρο της Αθήνας, αντί να περιγράφει τις πραγματικές συνθήκες και τα αίτια που τις δημιουργούν, κατασκευάζει μία υπεραπλουστευμένη εικόνα για την πόλη και στοχοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ταυτόχρονα, ως απάντηση στα ακραία κοινωνικά φαινόμενα που εκδηλώνονται, προωθούνται από τις αρχές αστικές αναπλάσεις και νέα μέτρα επιτήρησης τα οποία συναρθρώνονται με νέου τύπου επενδυτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή του κέντρου. Επιχειρώντας να διαμορφώσουμε μία «άλλη» προσέγγιση για το κέντρο της Αθήνας, καλούμε σε ανοιχτή συζήτηση τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2011, στις 17:30. Στη συζήτηση θα παρέμβουν κοινωνικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisement

Κάλεσμα σε δημόσια συζήτηση


Ποιά “κρίση” στο κέντρο της Αθήνας;

Κριτικός λόγος και διεκδικήσεις για μια δίκαιη πόλη.

Ποιοί είμαστε;

Είμαστε μια ομάδα νέων ερευνητών και ερευνητριών που ασχολούνται με ζητήματα του χώρου της πόλης, που ζούμε και δουλεύουμε στο κέντρο της Αθήνας. Επιχειρώντας να διαμορφώσουμε ένα “άλλο” λόγο για την πόλη, διεκδικούμε και μια διαφορετική πόλη.

Ποιά είναι η κυρίαρχη προσέγγιση για το κέντρο της Αθήνας σήμερα;

Ο δημόσιος λόγος για το κέντρο της Αθήνας χρησιμοποιεί αδιάκριτα όρους και έννοιες που συχνά, αντί να περιγράφουν τις πραγματικές συνθήκες και τα αίτια που τις δημιουργούν, κατασκευάζουν μία υπεραπλουστευμένη ή ακόμα και λανθασμένη εικόνα (τρόμου) για την πόλη και στοχοποιούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Ο κυρίαρχος λόγος αυτός ‐ή καλύτερα οι λόγοι αυτοί‐ αποτελούν μέσο πολιτικού ελέγχου από διάφορες κατευθυνσεις. Άμεσα ή έμμεσα υποστηρίζουν τη σκοπιμότητα των αστικών αναπλάσεων, καθώς και των μέτρων ενίσχυσης της επιτήρησης που προωθούνται από τις αρχές ως απάντηση στα ακραία κοινωνικά φαινόμενα που εκδηλώνονται. Οι προωθούμενες αυτές πολιτικές αρθρώνονται και με νέου τύπου επενδυτικές πρωτοβουλίες στην περιοχή του κέντρου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »