Μεταλλαγές στην ιδιοκτησία της κατοικίας

Φερενίκη Βαταβάλη και Δήμητρα Σιατίτσα, δημοσιεύτηκε στους Αρχιτέκτονες τ.08 Δεκέμβριος 2013-Ιανουάριος 2014

Η περίοδος της κρίσης

Η απελευθέρωση των πλειστηριασμών κατοικίας αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας. Σε συνδυασμό με μια σειρά άλλες διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και οδηγούν σε δομικές αλλαγές το ελληνικό παράδειγμα, ανοίγουν νέα κρίσιμα ερωτήματα για το ζήτημα της κατοικίας και της ιδιοκτησίας στην Ελλάδα στη σημερινή συγκυρία της κρίσης. Η πολιτική βαρύτητα των αλλαγών που δρομολογούνται αναδεικνύεται άλλωστε από τις έντονες κοινωνικές αντιδράσεις του τελευταίου διαστήματος και τα νέα αιτήματα που γεννιούνται σε σχέση με την πρόσβαση σε κατοικία. Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisement