19 Οκτ 2013: σποτάκι για την Ευρωπαϊκή μέρα δράσης για το δικαίωμα στην κατοικία και την πόλη